آتل شبانه شما را از درد دندان نجات می دهد

برای درمان صدمات در سطح استخوان و مفاصل معمولاً در مرحله اول درمان از دستگاه هایی استفاده می شود تا ناحیه آسیب دیده را بی حرکت کرده و از بدتر شدن آن جلوگیری کند.

آتل شبانه به منظور حفظ موقعیت مناسب، امکان پشتیبانی و بی حرکت کردن نواحی مختلف بدن، معمولاً مناطقی که بیشترین تحرک را دارند، استفاده می شود.

به این ترتیب از آتل به طور موقت در درمان شکستگی ها و دررفتگی ها استفاده می شود تا فرآیند استحکام استخوان و بهبود بافت های آسیب دیده امکان پذیر شود.

علاوه بر این، این دستگاه گردش خون وریدی و لنفاوی را در ناحیه آسیب دیده تسهیل می کند و بنابراین دومی اصلاح و از تغییر شکل جلوگیری می کند.

بسته به ناحیه ای که آتل در آن قرار می گیرد، عملکرد خاصی از بی حرکتی مفصل را انجام می دهد، بنابراین هر نوع که باشد، همان عملکرد را انجام می دهد، یعنی تعیین محدودیت برای تحرک بخش آسیب دیده.

بر خلاف گچ، آتل را می توان توسط خود بیمار تنظیم و جدا کرد و آن را به وسیله ای آسان برای استفاده تبدیل کرد.آتل دست کاربردهای زیادی دارد. در مرحله اول، می توان از آن به عنوان یک اقدام اضطراری در صورت آسیب استفاده کرد.

به نوبه خود، فیزیوتراپیست ها اغلب از آن برای اهداف مختلف استفاده می کنند.در مواقع اضطراری، به ویژه با شکستگی مشکوک، ساخت آتل دست در خانه مناسب است.

این به کاهش خطرات کمک می کند، در حالی که فرد آسیب دیده به یک مرکز پزشکی منتقل می شود. این تنها به چند عنصر اساسی و پیروی از مراحل خاصی نیاز دارد، همانطور که توسط کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده نشان داده شده است.

اسلینگ وسیله ای است که برای حمایت و ثابت نگه داشتن (بی حرکت) بخشی از بدن آسیب دیده استفاده می شود.

اسلینگ را می توان برای آسیب های مختلف استفاده کرد. آنها اغلب زمانی استفاده می شوند که دچار شکستگی استخوان (شکستگی) یا دررفتگی بازو، آرنج یا شانه می شوید.