استفاده از لنت ترمز امکو ریو در ساخت تلکابین رامسر

انجام اقدامات مکانیکی خود روی وسیله نقلیه خود مانند تعویض تسمه تایم، شارژ مجدد سیستم تهویه مطبوع یا تعویض لنت ترمز می تواند پیچیده تر از آن چیزی باشد که به نظر می رسد.

اگر کوچکترین شکی دارید، از توصیه های یک متخصص خودرو دریغ نکنید و یا مستقیماً قرار ملاقات بگذارید تا خودش به آن رسیدگی کند و از هر خطری جلوگیری کند.

تعویض لنت ترمز قدیمی و لنت ترمز امکو ریو جدید یک کار ظریف است که بهتر است به یک متخصص خودرو واگذار شود. بدیهی است که هزینه بیشتر از این خواهد بود که خودتان تغییر را انجام دهید زیرا قیمت لنت ها به هزینه کار اضافه می شود.

با این حال، از فروشنده خود یا یک گاراژ تخصصی بپرسید، برخی بسته‌های «لنت ترمز و نصب همراه با نصب» را ارائه می‌دهند که اغلب به صورت آنلاین در دسترس هستند، که شامل موارد زیر است.

برای حفظ لنت ترمز و در نتیجه افزایش عمر لنت ترمز، روش های ساده ای وجود دارد که می توانید.همانطور که می دانید لنت های ترمز بیشترین فشار را در هنگام ترمزگیری دارند.

در واقع، ترمزگیری ناشی از عمل پدال ترمز روی کالیپر ترمز است که تحت فشار، سفت می شود و باعث می شود لنت ترمز با دیسک ترمز تعامل کند.

بنابراین، لنت های ترمز با مالش دیسک ها، چرخش چرخ را تا توقف کامل کند می کنند. با این حال، این اصطکاک که در طول زمان می‌تواند به 800 درجه سانتیگراد برسد، عامل سایش لنت‌های ترمز است زیرا نازک‌تر می‌شوند.

70 درصد قدرت ترمز از جلو تامین می شود. در نتیجه، میانگین عمر لنت ترمز عقب عموما طولانی تر است. لنت های ترمز عقب به طور متوسط ​​70000 کیلومتر را تحمل می کنند.

اما بیشتر از مسافت پیموده شده، این سایش لنت ترمز است که تغییر را تعیین می کند. خوب است به یاد داشته باشید که عمر لنت ترمز یک گیربکس اتوماتیک گاهی بیشتر است، زیرا تعویض دنده دستی نیاز به ترمز بیشتری دارد.