با خوردن خرما شاهانی آلرژی خود را کم کنید

بدیهی است که میوه‌های خرما شاهانی طیف گسترده‌ای از مواد مغذی ضروری را فراهم می‌کنند که فواید بالقوه‌ای برای سلامت انسان دارند.

در بنگلادش، محبوبیت خرما و مصرف آن در طول ماه رمضان در میان مسلمانان چند برابر می‌شود، زیرا این عواطف عمیق مربوط به اعتقاد مذهبی است که افطار از صبح تا غروب با خرما، یک سنت است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت میکروبیولوژیکی پنج نمونه محبوب ترین خرمای تازه (ناگال، داپاس، بوروی، موریوم و تونس) خریداری شده از مکان های مختلف شهر داکا، بنگلادش انجام شد.

از بین 25 نمونه آزمایش شده، 23 نمونه حامل 3.30-5.65 Log CFU/gm باکتری هوازی و 3.30-5.36 Log CFU/gm جمعیت مخمرها و کپک ها مشاهده شد.

باکتری کلی فرم و اشریشیا کلی در هیچ یک از نمونه های مورد تجزیه و تحلیل در این مطالعه یافت نشد.

با این حال، به جز ناگال و بوروی از محمدپور و میرپور، هیچ یک از نمونه‌ها طبق درجه میکروبیولوژیکی توصیه شده توسط استاندارد تضمین کیفیت ایمن برای مصرف یافت نشد، زیرا خرمای تازه با بار میکروبی می‌تواند باعث مسمومیت غذایی یا مسمومیت غذایی شود.

حتی مسمومیت ناشی از غذا نمونه‌های خرما با فرآوری کمتر یا بدون فرآوری مسئول این آلودگی هستند که می‌توان با برخورد مناسب و اقدامات بهداشتی در طی فرآوری پس از برداشت از بین برد و از بین برد.

خرما میوه های تازه غنی از قند است که عمدتاً در کشورهای خاورمیانه کشت می شود و تقریباً در سراسر جهان به عنوان غذای انسان استفاده می شود.

بیش از 2000 نوع مختلف خرما برای حدود 8 ماه از سال موجود است که توسط افراد دارای ارزش مذهبی بالا مصرف می شود. ترکیب شیمیایی و کیفیت خرما به عوامل مختلفی از جمله نوع رقم، شرایط اقلیمی و مزرعه و عملکردهای قبل و بعد از برداشت بستگی دارد.

با توجه به اندازه و نوع ارقام، هر خرما 20 تا 70 کالری را حفظ می کند  و اجزای شیمیایی خرما همیشه تحت سلطه فروکتوز و قند قند است، همچنین رطوبت، فیبرها، پروتئین ها، چربی ها، مواد معدنی و ویتامین ها را حفظ می کند.