ترکیبی خنثی از مواد شیمیایی در لیمو

از نظر مواد شیمیایی، 2،2-دی فنیل-1-پیکریل هیدرازیل (DPPH)، 1،2-فتالیک دی کربن، و پراکسید هیدروژن (H2O2) از آلفا ایسر (هاورهیل، MA، ایالات متحده آمریکا) خریداری شد.

متانول، پرسولفات پتاسیم جیوه و اسید کلریدریک از شرکت Aencore Chemical (ملبورن، VIC، AU) خریداری شد.

فریسیانید پتاسیم از ThermoFisher Scientific (Waltham, MA, USA) خریداری شد.

اسید کلریدریک، اسید اسکوربیک، سیستم های تحقیق و توسعه (مینیاپولیس، MN، ایالات متحده)، پپسین، اسید گالیک، 2,2ʹ-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) (ABTS)، هیدروپراکسیدازها، 2،6-دی کلروفنل ایندوفنول، تریپسین، فولین-سیوکالتن توسط سیگما آلدریچ (سنت لوئیس، ایالات متحده آمریکا) تولید شد.

لیموهای ارگانیک از Jiuru، Pingtung، تایوان به دست آمد. لیموها برداشت، چیده، شسته و خشک شدند و Lactobacillus OPC1 توسط Openmind Co. Ltd. تهیه شد.

سپس کل لیمو با دستگاه متن تشکر آب‌گیری مرکبات به آب ریخته شد و دانه و پالپ آن خارج شد.

LJ که دارای ارزش Brix 7-10 درجه بریکس و مقدار pH 2.5-2.8 است در یک مخزن تخمیر با لاکتوباسیلوس OPC1 (0.1٪ پودر و با وزن آب لیمو محاسبه شده) قرار داده شد و در دمای 25 درجه سانتیگراد تلقیح شد.

سویه به مدت 30 دقیقه فعال شد و برای جلوگیری از ایجاد توده به هم زد.

پس از تلقیح در مخزن تخمیر، مخزن باز شد و به مدت 15 دقیقه بهم زد.

پس از 24 ساعت ماندن، طبع لیمو شیرین مخزن به مدت 30 دقیقه به هم زده شد و سپس هر 48 ساعت به مدت 30 روز هم زده شد.

پس از 30 روز تخمیر، فرآیند بالغ به مدت 60 روز با فرکانس هم زدن به مدت 30 دقیقه هر 72 ساعت ادامه یافت.

محتوای قند 3-6 درجه بریکس تعیین شد و مقدار pH 2.3-2.7 بود.

این شاخص نقطه پایانی تخمیر است زمانی که لایه های بالایی و پایینی محصول نهایی به وضوح از هم جدا می شوند و لایه بالایی زرد روشن و لایه پایینی زرد تیره است.

محصولات غیر استریل تخمیر شده با لیمو (NLFP) از نمونه های استریل نشده به دست آمد.

محصولات استریل شده تخمیر شده با لباس کردی دخترانه لیمو (LFP) پس از استریل شدن نمونه در دمای 80 درجه سانتی گراد به مدت 1 دقیقه، و LJ پس از فشار دادن و برداشتن دانه ها و خمیر کاغذ به دست آمد.

سه نمونه قبل از استفاده در دمای 18 درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

NLFP و LFP به غلظت های 1، 10، 25، 50 و 100 درصد با آب مقطر برای تجزیه و تحلیل آنتی اکسیدانی تنظیم شدند.

  • منابع:
    1. Lemon juice bioactivity in vitro increased with lactic acid fermentation
  • تبلیغات: 
  1. آشپزها عاشق استفاده از سس در غذا هستند
  2. استفاده از صندل برای افرادی که پا درد دارند
  3. توانای مقابله سرکه با رادیکال آزاد
  4. بهبود رفلاکس معده با سرکه سیب