خواص پارچه بافتنی به نوع ساختارهای بافتنی مرتبط است

همراه با ترکیب الیاف، خواص پارچه بافتنی نیز تا حد زیادی به نوع ساختارهای بافتنی مورد استفاده برای تولید پارچه بستگی دارد.

(چوداری و رامراتان، 2020؛ لیف بافتنی جدید امیرهانووا و کاووستوران، 2008؛ ساتیش بابو و همکاران، 2020).

پارچه‌های بافتنی را می‌توان به دو دسته پیراهن تک و دوتایی دسته‌بندی کرد (بلال، 2018؛ اسپنسر، 2001).

تفاوت اساسی بین این دو بر اساس فرآیند تولید آنها است.

یک ست تخت بافندگی برای تولید انواع مختلف پیراهن های یک نفره استفاده می شود، در حالی که از دو ست تخت بافتنی برای تولید پیراهن های دو نفره استفاده می شود.

به طور کلی می توان از سه نوع با ۱۰۰ میلیون چیکار کنم دوخت مانند دوخت بافتنی، دوخت و دوخت به صورت تکی یا ترکیبی برای تولید بافت های بافتنی مختلف استفاده کرد.

اگرچه ساختار پارچه و ترکیب الیاف هر دو بر ویژگی‌های پارچه تأثیر می‌گذارند.

اما هنوز در بین پارچه‌های ساخته شده از الیاف 100% طبیعی، احیا شده و مصنوعی، که با ساختارهای بافتنی مختلف متفاوت است.\

مطالعه مقایسه‌ای وجود ندارد. هدف این مطالعه تعیین این است که چگونه ساختارهای مختلف الیاف و بافتنی بر استحکام ترکیدگی، فتیله شدن، پر شدن، و خواص مقاوم در برابر سایش پارچه‌های بافتنی پود تأثیر می‌گذارند.

علاوه بر این، این مطالعه یک رویکرد تحلیلی آماری دقیق را بر روی داده‌های قدرت ترکیدن و خواص فتیله‌ای تولید شده برای این مطالعه انجام می‌دهد.

تجزیه و تحلیل عملکرد سرویس آرکوپال ایرانی پارچه های بافتنی بستگی به استفاده نهایی محصول دارد.

با این حال، ارزیابی خواص فیزیکی پارچه، مانند استحکام و رفتار فتیله‌ای، با در نظر گرفتن دوام و راحتی پارچه‌های بافتنی حیاتی است.

چندین محقق همچنین برای کشف اینکه چگونه الیاف مختلف بر این خواص حیاتی تأثیر می‌گذارند، کار کردند.

به طور مشابه، محققان تأثیر ساختار پارچه کشباف را بر خواص مختلف پارچه‌های بافتنی بررسی کردند.

برخی از محققین تأثیر چهارده سایت پلیس فتا ساختار بافتنی مختلف از جمله استحکام پارچه را بررسی کردند (امیرهانووا و کاووستوران، 2008).

از طریق تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آنها به این نتیجه رسیدند.

که ساختارهای مختلف پارچه بافتنی به طور قابل توجهی بر استحکام پارچه تأثیر می گذارد.

این مطالعه بیشتر بر روی ترکیبات مختلف متمرکز بود

  • منابع:
    1. Fiber types and fabric structures influence on weft knitted fabrics
  • تبلیغات: 
  1. غول های صادرات لیمو در قرن اخیر
  2. اهمیت و استفاده از دانه و روغن کنجد ارده گیری
  3. تخصیص تجهیزات پزشکی مناسب و مطابق با نیازهای واقعی مراکز درمانی
  4. حوله ها طیف گسترده ای از رنگ ها را دارند