دکتری با کپسول آتش نشانی دندان را عصب کشی می کند

اینها رایج ترین نوع کپسول آتش نشانی هستند که برای آتش سوزی کلاس B استفاده می شوند. با این حال، اینها مبتنی بر آب هستند، به این معنی که آنها می توانند برای آتش سوزی های کلاس A نیز استفاده شوند. رنگ برچسب کرم است.

این کپسول های آتش نشانی ممکن است برای آتش سوزی ناشی از مواد آلی مختلف از جمله چوب، زغال سنگ، منسوجات، پارچه، مقوا و کاغذ و همچنین مایعات قابل اشتعال از جمله بنزین و رنگ استفاده شوند.

این نوع کپسول آتش نشانی نباید برای آتش سوزی های ناشی از فلزات قابل اشتعال، آتش سوزی آشپزخانه و آتش سوزی هایی که شامل تجهیزات الکتریکی است استفاده شود.

این خاموش کننده ها با ایجاد یک اثر خنک کننده بر روی سوختی که مسئول ایجاد آتش است، کار می کنند. هنگامی که آن را روی مایع سوزان می ریزند، با ایجاد مانعی بین سوخت و شعله به کمک عامل کف کننده، آتش خاموش می شود.

خاموش کننده های آب بیشتر برای خطر آتش سوزی کلاس A استفاده می شوند. در اکثر اماکن، داشتن فوم یا خاموش کننده آب ضروری است. دارای برچسب قرمز روشن است.

این نوع خاموش کننده برای آتش سوزی ناشی از مواد آلی مختلف از جمله پارچه، منسوجات، زغال سنگ، چوب، مقوا و کاغذ و غیره استفاده می شود.

نباید برای آتش سوزی آشپزخانه، آتش سوزی ناشی از گاز و مایعات قابل اشتعال و همچنین آتش سوزی هایی که شامل تجهیزات الکتریکی است استفاده شود.

خاموش کننده با داشتن یک اثر خنک کننده بر روی مایع کار می کند که باعث می شود سوخت در حال سوختن با سرعت کمتری بسوزد تا شعله ها کاملاً خاموش شوند.

نوع مشاغل یا محل هایی که به این خاموش کننده ها نیاز است شامل ساختمان های ساخته شده از چوب یا مواد آلی یا محل های تجاری حاوی انواع خاصی از مواد آلی مانند بیمارستان ها، مدارس، ادارات، انبارها و املاک مسکونی است.

اکثر ساختمان ها به فوم یا خاموش کننده آب نیاز دارند.